Samenwerken aan een dementievriendelijk leven. Elke dag weer.

draaiend logo proeftuin voor site snel

proclaimer

De aangeboden informatie op de site van de Brabantse proeftuin dementie is met grote zorg samengesteld.

De Brabantse proeftuin dementie is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan die actueel en juist te houden. De proeftuin behandelt alle informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk en gebruikt persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor u ze doorgeeft. Informatie over bezoeken aan deze website gebruikte de proeftuin voor statistische doeleinden en om de dienstverlening aan u te kunnen verbeteren. Alle informatie die via www.brabantseproeftuindementie.nl toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De Brabantse proeftuin dementie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op www.brabantseproeftuindementie.nl. De proetuin streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

meld incorrecte of verouderde informatie >

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.