PGraad/zet

De Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad) is een Brabants kennis- of expertisenetwerk, waarin naast doelgroepbelangenbehartigers (Alzheimerafdelingen) alle disciplines op het gebied van psychogeriatrie, middels deskundige sleutelfiguren uit de verschillende sectoren, zijn vertegenwoordigd.

De PGraad werkt aan het dementievriendelijk maken van Brabant. Dit is noodzakelijk vanwege de bijzondere demografie -uitzonderlijk veel ouderen en mensen met dementie- van Brabant. Het mobiliseren van de steun van de samenleving is noodzakelijk omdat de sterk bezuinigde professionele zorg en de mantelzorg het niet redden. De PGraad stimuleert gemeenten dementievriendelijk te worden, bevordert samenwerking en kennisdeling op provinciaal en regionaal niveau o.a. door regionale leerwerkplaatsen, inspiratiebijeenkomsten, DVG-labs en DVG-cafés.

De PGraad en de proeftuin

De PGraad wil medeverantwoordelijkheid dragen voor het aanpakken van het grote maatschappelijke vraagstuk van dementie in de sterk vergrijzende provincie Noord-Brabant. Het programma van de PGraad richt zich op verbetering van de ondersteuning, zorg en dienstverlening aan (thuiswonende) mensen met dementie en hun mantelzorg/ omgeving. Slimme, nieuwe en innovatieve oplossingen, producten en diensten kunnen hieraan bijdragen. De PGraad verzamelt en verspreidt kennis over (nieuwe)ontwikkelingen en heeft een breed netwerk binnen en buiten Noord-Brabant.

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.