proeftuin-principes

Binnen de proeftuin hanteren we 4 principes die aansluiten op het toekomstbeeld in de zorg.

Nieuwe initiatieven, die eventueel tot een cop kunnen leiden, moeten voldoen aan deze 4 principes.

De unieke mens centraal

Gezondheid is breder dan ziekte en zorg. Gezondheid gaat om het welbevinden en om het hebben van veerkracht om tot op hoge leeftijd, ondanks fysieke, sociale en emotionele beperkingen, met zin op te staan en waarde uit je leven te halen. Daar passen geen gestandaardiseerde interventies bij. Ieder mens is uniek en geeft op zijn eigen manier betekenis aan zijn leven. En ieder mens is daar zelf voor verantwoordelijk, vanuit zijn eigen sociale netwerk. Vanuit de proeftuin kunnen wij mensen faciliteren in het geven van invulling aan dat welbevinden.

zorgzaam samenleven

Nabuurschap en zorgzaamheid zijn traditionele waarden die misschien wat uit het oog zijn verloren. Nabuurschap gaat om de hele mens: het stopt niet bij het schotje zorg, werk of studie. Het is contact hebben in de alledaagse werkelijkheid met de vragen die er dan zijn. Daar ontstaan betekenis, zingeving en kwaliteit van leven. Zorgzaam samenleven kent vele vormen: samenleven, samenwonen, samenwerken. Mensen die op allerlei manieren voor elkaar zorgen. Zorgzaam samenleven betreft ook bedrijven die de mogelijkheid bieden voor mantelzorgtaken. Gevestigde instituties, zoals ziekenhuizen, worden onderdeel van netwerken en zullen meer gaan samenwerken om zorg over lijnen en sectoren heen te laten aansluiten.

technologie

Technologie is een mooi middel: het opent deuren naar groter welbevinden omdat het helpt fysieke, emotionele en sociale beperkingen te verminderen, op te heffen of de gevolgen van achteruitgang draaglijker te maken. Techniek helpt om inzicht in en regie over zorg en gezondheid te krijgen. Het kan inzicht geven in wat hij kan en (nog) wil. Technologische hulpmiddelen helpen de relatie tussen zorg-/hulpverlener en de patient/client gelijkwaardiger te maken. Het gaat binnen de proeftuin om reeds bewezen technologische oplossingen.

zorg anders organiseren

De zorg verandert in rap tempo. Zorgconsumenten hebben een andere verwachting van zorg en handelen hiernaar. Ook zorgaanbieders zien deze transitie en acteren op de veranderingen. Men wil terug naar waar het om gaat: de mens. De grote vraag is nu: hoe vertaal je dat naar een andere manier van organiseren? Kwaliteit komt tot stand in interactie met de cliënt. Uiteraard zijn er protocollen en standaardwerkwijzen, maar durf kritisch te zijn op het effect van deze instrumenten op elke individuele cliënt. Durf voor iedere cliënt opnieuw het wiel uit te vinden en kopieer niet klakkeloos de methode voor client A naar client B. En durf je ‘standaard’ overboord te gooien bij cliënten en situaties waarin dit protocol of deze methode niets toevoegt. Hang minder op aan KPI’s en meer aan ‘zou ik dit ook zo doen als het mijn eigen vader, zus of kind zou zijn’? Dit vraagt om vertrouwen en een verandering van de managementstructuur, randvoorwaarden en regels. Vragen als 'wat vinden wij goede zorg' en 'hoe kunnen we meer toegevoegde waarde leveren door het werk anders te organiseren?' zijn uitermate belangrijk. Vanuit de proeftuin willen wij een rol spelen bij het anders, menselijker organiseren van en denken over zorg.

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.