Het eigen referentiekader

‘Help de ander, begin bij jezelf’. Dat is de titel van het slotstuk van het praktijkverbeterproject dat Chayenna van de Pol, samen met haar collega’s van Stichting Schakelring, heeft uitgevoerd in het kader van haar master Social Work.

Het slotstuk is een essay over de expliciete aandacht voor het eigen referentiekader van de sociaal werker. Identificeert u zichzelf niet met een sociaal werker? Lees dan toch gerust door! Want ook u heeft een eigen referentiekader en komt in contact met anderen met een eigen referentiekader. Culturele diversiteit neemt voor iedereen toe. We zullen dus ook steeds meer ervaringen van 'verschillend zijn' opdoen.

Blinde vlek

Sociaal werkers ervaren een gevoelsmatige afstand ten opzichte van cliënten. Dat blijkt in de dagelijkse praktijk bij Schakelring. Ze twijfelen aan hun professionaliteit en voelen zich onwennig. Er zijn ook cliënten waarbij ze geen afstand ervaren (Van de Pol, 2019b). Die cliënten zitten in de comfortzone van de sociaal werkers en zijn voor hen vanzelfsprekend. Sociaal werkers zijn zich er vaak niet van bewust dat het eigen referentiekader hierbij een grote rol speelt. En dat zij de wereld interpreteren vanuit dit referentiekader (Hoffer, 2016). Het is een blinde vlek in hun handelen waar enkel impliciet aandacht naar uit gaat (Van de Pol, 2019b).

Proactieve houding

Door in de praktijk een expliciet thema te maken van het eigen referentiekader, wordt het zichtbaar en krijgt het prioriteit. Het essay heeft dan ook als doel om u op te roepen een proactieve houding te hebben en met dit thema aan de slag te gaan. Het essay biedt, naar aanleiding van een experiment in de praktijk van Schakelring, praktische tools om hiermee aan de slag te gaan.

Leren omgaan met het anders-zijn van de ander is jezelf kennen. Download hier het essay ‘Help de ander, begin bij jezelf’ >

nieuws

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.