Top 10 techniek voor thuis

Welke technologische hulpmiddelen kunnen zorgprofessionals het best adviseren voor mensen met dementie die thuis wonen? Het Zorgnetwerk Midden-Brabant presenteert binnenkort de top 10 'techniek voor thuis'.

"Uitgangspunt is wat mensen met dementie die thuis wonen nog wél kunnen. Voor de ene cliënt zijn technologische hulpmiddelen die ondersteunen om nog langer thuis te kunnen blijven wonen harder nodig dan voor de andere cliënt. Om zorgprofessionals in de regio Midden-Brabant te ondersteunen in hun advies daarover, stellen we momenteel een top 10 samen. Die komt als lijst beschikbaar op de site van het Zorgnetwerk Midden-Brabant", vertelt Jan Lam van regionale werkgroep eHealth en domotica.

Weg door oerwoud

In de werkgroep regionale werkgroep eHealth en domotica zijn het Zorgnetwerk Midden-Brabant, Thebe, de Wever, Vilans, de afdeling Midden-Brabant van Alzheimer Nederland en het RCH (huisartsen) vertegenwoordigd. De werkgroepleden hebben een actieplan voor 2020 opgesteld. Dat geeft handen en voeten aan 1 van de actiepunten uit het Meerjarenplan Dementie 2019-2021 van het Dementienetwerk. Er zijn allerlei soorten maatregelen nodig om de groeiende groep mensen met dementie thuis te kunnen blijven ondersteunen. Eén daarvan is meer inzet van eHealth en domotica. Daarvan is er zo veel, dat professionals door de bomen het bos niet meer zien. De werkgroep gaat voor wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners van huisartsen en casemanagers dementie een weg kappen door dat oerwoud. Die weg wordt de ‘basislijst’; de top tien van innovatieve hulpmiddelen.

"Inmiddels is aan 7 zorgprofessionals (2 praktijkondersteuners, 2 casemanagers en 3 wijkverpleegkundigen) gevraagd om op basis van hun ervaringen suggesties voor de top 10 aan te leveren. Daarnaast kijken we welke producten uit de technokoffer > geschikt zijn voor de lijst. Zo komen we uiteindelijk uit op een top 10 die is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk", aldus Jan Lam.

Bij de hand nemen

Uit die praktijk weten 'we' inmiddels hoe belangrijk het is dat zorgprofessionals zélf vertrouwen hebben in de toegevoegde waarde van zorgtechnologische hulpmiddelen. Dat leerde onder meer het project TipTop > Als je zorgprofessionals bij de hand neemt en bij hen de eventuele koudwatervrees wegneemt, zijn zij veel eerder geneigd en veel beter in staat om hun cliënten te adviseren over technologische hulpmiddelen.

Regionaal doorpakken

TipTop speelde zich af in de Tilburgse wijk Reeshof. Mede op basis van de positieve resultaten ervan worden er dit jaar ongeveer 80 zorgprofessionals uit de hele regio bij de hand genomen. Jan Lam: "We gaan de boer op om zorgprofessionals te adviseren over de top 10 techniek voor thuis-producten die zij hun cliënten kunnen adviseren. Door bijvoorbeeld teamoverleggen van wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie te bezoeken en regionale bijeenkomsten van praktijkondersteuners bij te wonen. Daarnaast door aan te sluiten bij bestaande bijeenkomsten zoals het zorgtechnologiecongres van de Wever dit najaar. En door zelf een themabijeenkomst met workshops over onder meer de producten te organiseren. De planning die we daarvoor voor ogen hadden, is door het coronavirus opgeschoven. Hoe dan ook maken we dit jaar grote stappen om regionaal door te pakken vanuit de 2 experimenten uit de Brabantse proeftuin dementie: de technokoffer en TipTop. Doel daarbij is een zo prettig mogelijk leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zodat zij ondanks het afnemend welbevinden verantwoord in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Met de uitvoering van dit actieplan zijn de zorgprofessionals met de top 10 in de hand beter toegerust om daaraan bij te dragen."

nieuws

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.