SIC onderzocht Geheugenwerkplaats

Rick Hoes en Tess Gielisse, 2 studenten aan het Sociaal Innovatie Centrum (SIC) Oisterwijk, deden een behoeftenonderzoek voor de Geheugenwerkplaats Kaatsheuvel.

Resultaat: een duidelijk adviesrapport. En voor de studenten zelf? Verrassend veel inzicht in wat het betekent om dementie te hebben en de impact daarvan op de omgeving. De 2 studenten hebben veel literatuur geraadpleegd. Daarnaast hebben zij 4 paren geïnterviewd (elk paar bestond uit iemand met dementie en diens mantelzorger). Centrale vraag van het behoefteonderzoek was: 'Welke bijdrage levert de Geheugenwerkplaats voor mensen met dementie fase 1 en hun mantelzorgers in het doel om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen?' Immers, het is de bedoeling dat de Geheugenwerkplaats een rol speelt in het realiseren van dat doel. Ook is gekeken hoe nieuwe innovaties of voorzieningen bij de Geheugenwerkplaats kunnen bijdragen aan het creëren van een dementievriendelijke gemeente in Loon op Zand.

Workshops en trainingen

Het onderzoek leert dat de praatgroepen die de Geheugenwerkplaats aanbiedt, troost bieden en daardoor mentale gezondheid stimuleren. Dit kan daadwerkelijk bijdragen aan het zo lang mogelijk thuis wonen. Het advies richt zich vooral op het geven van workshops en trainingen aan mantelzorgers en mensen met dementie om om te gaan met de ziekte. In het rapport staat daarover: 'Driekwart van de mantelzorgers heeft geuit behoefte te hebben aan cursussen en trainingen. Deze behoefte leeft bij de helft van de personen met dementie. Thema's zoals omgaan met gedragsverandering en acceptatie van de situatie zijn dingen die lijken te horen bij het verlies van leefstijl en identiteit. Door het verzorgen van deze diverse vormen van mantelzorgondersteuning vergroot je de kwaliteit van leven van mensen met dementie én hun mantelzorgers, stimuleer je deelname aan de samenleving en het langer thuis kunnen blijven wonen én vervult de Geheugenwerkplaats een belangrijke rol in het creëren van 1 van de facetten van een dementievriendelijke gemeente.'

Vervolgactie

De toegevoegde waarde van de proeftuin bestond tijdens het onderzoek vooral uit het komen tot een concrete vervolgactie naar aanleiding van het onderzoek. Onze nderzoeker Esther Felix heeft daarin een ‘bemiddelende’ rol tussen student en opdrachtgever. Esther: "Het idee is dat studenten een activiteit gaan organiseren voor de doelgroep in de Geheugenwerkplaats. Zij leren zo meer over de doelgroep en het organiseren van een passende activiteit. Voor de Geheugenwerkplaats betekent dit een leuke activiteit op de agenda, zodat de reuring ontstaat die ze graag willen. En een leuke middag voor de ouderen/ mantelzorgers of andere mensen die daar binnenlopen natuurlijk. Bovendien werkt een combi tussen jong en oud vaak goed."

Positieve ervaring

Het adviesrapport gaat vooral in op de manier waarop die workshops en trainingen aangeboden kunnen worden: van online trainingen tot samenwerking met professionele trainingsbureaus en HBO opleidingen tot de inzet van vrijwilligers. Daarnaast adviseren Rick en Tess om te blijven samenwerken met het SIC in Oisterwijk. Marlies Smulders van de Geheugenwerkplaats Loon op Zand: "We doen op het vlak van trainingen al vanalles, zoals mantelzorgbegeleiding. Ik ben blij met de aandacht voor de Geheugenwerkplaats en mijn ervaring met de inzet van studenten is positief. Het is een goed idee om samen een activiteit op te zetten en uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een informatief onderwerp tijdens onze 'informatieve ochtenden', een creatieve activiteit of iets met bewegen. Ofwel: activiteiten die specifiek gericht zijn op mensen met geheugenproblemen. Waarbij we moeten nadenken over hoe de activiteit eruit ziet en wat dat 'kan opleveren' voor mensen met geheugenproblemen (en/of voor hun mantelzorgers)."

resultaat

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.