Tiptop: leren en nog eens leren

Er zijn binnen het project tiptop tot nu toe al heel wat ervaringen opgedaan die hebben geleid tot enthousiasme over het gebruik technologische producten. Bij zorgprofessionals én bij hun cliënten.

Het doel van TipTop (dat is de afkorting voor Technologische Innovatieve Producten Toepassen bij Ouderen door Professionals) is om drempels weg te nemen bij zorgprofessionals en kwetsbare ouderen (onder wie mensen met dementie en hun naasten) voor het gebruik van technologische producten. Daartoe proberen 10 zorgprofessionals thuis, mét de cliënt, innovatieve producten uit. De ervaringen die ze daarmee opdoen, delen ze vervolgens met collega-zorgprofessionals. Zo leren ze van hun eigen ervaring én van elkaars ervaringen.

Drempels wegnemen

Marieke Dooremalen is de initiatiefnemer van dit project en 1 van die zorgprofessionals die meedoet aan dit project, dat sinds 1 oktober 2018 loopt in de Tilburgse wijk Reeshof. Ze is praktijkverpleegkundige ouderenzorg bij HAP Tuindorp en GC Reeshof en heel erg enthousiast: "Ik ben ervan overtuigd dat we eerst de drempel bij zorgprofessionals moeten wegnemen. 'Wij' kunnen niet over iets (bijvoorbeeld een technologisch product) adviseren als we het zelf niet kennen. Je leert iets kennen door er samen mee aan de slag te gaan. Zo krijg je ervaring en dat maakt enthousiast. Dat is precies wat ik zie gebeuren binnen tiptop. Zorgprofessionals worden enthousiast, en ook de cliënten, over technologische hulpmiddelen. Als een cliënt positief reageert op bijvoorbeeld een spotter, dan werkt dat aanstekelijk voor de zorgprofessional om dat product indien nodig ook bij een andere cliënt te adviseren. Zeker als de zorgprofessional door 'te doen' ook begrijpt wat er voor nodig is vanuit de cliënt en mantelzorger om dit product goed toe te passen en hier meerwaarde van te ervaren."

Leren en delen

Marieke: "We leren heel veel en delen dat met elkaar als we samenkomen. Bijvoorbeeld: probeer 1 product tegelijkertijd uit. Zodat een cliënt niet helemaal hor en dol wordt van de piepjes van de deurbel, wekker én medicatiedispenser en zo dus niet meer weet wat te doen. En: laat die kalenderklok tóch staan bij de cliënt, ook al geeft die aan dit product niet nodig te hebben, want 'Je ziet toch in de krant wel welke datum het is?' Na een maand blijkt de kalenderklok echt houvast te bieden. En: een product adviseren (koop het maar bij de drogisterij) en een geschreven instructie achterlaten hoe het functioneert, dát werkt niet. Pak het gezamenlijk (zorgprofessional, cliënt en zo nodig mantelzorger) op. En: er gaan ook wel eens dingen fout, het is goed dat we onszelf kwetsbaar kunnen opstellen en gewoon eerlijk kunnen zijn daarover, want ook van fouten leer je."

Gerichter adviseren

Marieke zegt dat ze nu al gerichter kan adviseren over technologische producten. Het is niet meer zo van 'dit is wat er in mijn mandje zit dus wat ik kan aanbieden', maar bij voorkeur vragen we de ergotherapeut een goede analyse te maken op handelingsniveau. Waar gaat het mis? De ergotherapeut gaat vervolgens enthousiast op zoek naar de oplossing passend bij de (on)mogelijkheden van de cliënt, ook wanneer die oplossing geen deel uit maakt van ons huidige uitleenassortiment. Ze ziet ook dat andere zorgprofessionals die meedoen aan dit project enthousiast raken. "Niet allemaal natuurlijk, het ligt ook een beetje aan de persoon zelf en de organisatiecultuur waarin je werkt. Maar we gaan in elk geval tot 1 oktober door met dit project. "

Positieve ervaringen

Een greep uit de positieve ervaringen van de patiënt, diens netwerk en de zorgprofessional over de verschillende producten:

  • mensen die na decennia opeens weer redelijk kunnen horen;
  • mensen die de krant weer kunnen lezen;
  • ouderen die via hun seniorentablet de achterkleinkinderen elke ochtend even zien;
  • een dochter die elke ochtend weet dat moeder in orde is doordat ze even contact heeft met een goedemorgen-melding;
  • een dame die meer regie ervaart en vrolijker is, omdat robot Tessa haar structuur, herinneringen en muziek biedt.

Onderzoek

De deelnemende zorgprofessionals zijn bij de start van het project geïnterviewd door een onderzoeker; aan het einde van het project worden ze nogmaals ondervraagd. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de ervaringen van de cliënten na het gebruik een technisch product. Studenten gaan die evaluatiegegevens in september analyseren. Dus voor het einde van dit jaar ligt er een mooi onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het project tiptop; vanuit de zorgprofessionals én de gebruikers.

Infografic

Hieronder een infografic over het project TipTop. Door erop te klikken, kun je het downloaden en opslaan/printen/delen.

infografic

resultaat

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.