Extra vrucht

Een vooraankondiging over Marhaban op basisisschool Hubertus in Tilburg leverde meer op dan verwacht: het werd een heuse voorlichtingsbijeenkomst. Dat was een mooie, extra vrucht.

De projectgroepleden van bouwen aan vertrouwen (projectleider Chayenna van de Pol, Mimount Lahraoui, sociaal werker bij ContourdeTwern en projectondersteuner Melissa de Laat) waren uitgenodigd door Naima Boukou. Zij is coördinator van de ouderkamer van basisschool Hubertus. De vraag was om op vrijdag 15 februari een vooraankondiging te doen over de voorlichtingsbijeenkomst (Marhaban) van 2 april in Tilburg.

Wat is dementie?

Elke vrijdagochtend komen er Marokaanse ouders samen in de ouderkamer van deze basisschool. Hier ontmoeten zij elkaar, bespreken onderwerpen of luisteren naar een gastspreker. Dit keer was Chayenna de gastspreker. Ze legde onder meer uit wat dementie is, welke verschillende soorten er zijn en waarom het belangrijk is om naar een huisarts te gaan.

Omarmen en verspreiden

Er waren rond de 15 vrouwen aanwezig. Allemaal luisterden ze even aandachtig naar het verhaal van Chayenna. Ze stelden vragen, deelden ervaringen en gaven elkaar tips. Er lagen uitnodigingen klaar voor de Marhaban van 2 april in de Baselaer en informatiebrieven over dementie. Daarvan bleken er te weinig: de dames omarmden het onderwerp direct en wilden de informatie verder verspreiden. Zo hangt er nu een poster voor de Marhaban in de moskee in Tilburg en liggen er informatiebrieven over dementie in het Nederlands en in het Arabisch in de moskee en ouderkamer.

Kleinschalig met impact

De projectleden van bouwen aan vertrouwen kwamen eigenlijk voor een korte introductie op de Marhaban van 2 april. Maar dankzij het enthousiasme en interesse van de dames in de ouderkamer werd het een mini voorlichtingsbijeenkomst. Kleinschalig, maar wel met impact.

resultaat

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.