Mensen met gele jassen

Er lopen jonge mensen met gele jassen door de wijk, ook in Midden-Brabant. Het zijn studenten die namens Alzheimer Nederland huis aan huis aandacht en inzet vragen voor dementie.

Tijdens deze actie gaan studenten voor Alzheimer Nederland van deur tot deur om donateurs te vinden die de strijd tegen alzheimer en andere vormen van dementie willen steunen. Je herkent ze aan hun gele jas met het logo van Alzheimer Nederland. Daarnaast dragen ze ID-badges om zich te kunnen legitimeren. Het gaat ze niet om contant geld. Wel vragen ze om te steunen met tijd en/of een donatie. Want geld is en blijft natuurlijk nodig. Ze noteren de gegevens op een tablet. Ter bevestiging van de gemaakte afspraken ontvang je na het gesprek een bevestigings-e-mail of -brief.

inspiratie

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.