Elise neemt afscheid

Beste netwerkpartner, de afgelopen jaren heb ik met je samengewerkt vanuit de Brabantse proeftuin dementie. Dat eindigt van mijn kant per 1 december 2018.

Tijdens onze samenwerking stond de missie 'Samenwerken aan een dementievriendelijk leven. Elke dag weer' centraal. We deden dit door samen te werken in open lerende netwerken, met als doel een innovatie in de praktijk te implementeren, te toetsen en door te ontwikkelen. We hebben als proeftuin veel zaadjes geplant en een aantal daarvan zijn uitgegroeid tot mooie struiken met vruchten. De proeftuin beschikt over een coördinatieteam dat ondersteuning biedt op het gebied van onderzoek, communicatie, planmatig/projectmatig en innovatief werken. Ik ben er best een beetje trots op dat het coördinatieteam 8 mooie initiatieven ondersteunt: variërend van sociale experimenten tot technologisch pilots. Denk aan bouwen aan vertrouwen, een initiatief dat zich regionaal inzet om de zorg- en hulpverlening meer toegankelijk te maken voor ouderen met een niet-westerse migrantenafkomst. En techniek zoekt thuis, dat zich richt op het verminderen van de koudwatervrees voor zorgtechnologie bij professionals en mantelzorgers (in spe). Bekijk hier alle initiatieven die momenteel bloeien in de proeftuin >

Rode Kruis

Nu de planten goed groeien, breekt er ook een nieuwe fase aan voor de proeftuin. Een fase waarin een tuinarchitect minder nodig is en eigenaren meer zelf kunnen zorgen voor de tuin. Met andere woorden: partnerorganisaties zullen steeds meer eigenaar zijn van een initiatief, waardoor er een kleinere rol is weggelegd voor de projectleider om initiatieven te ondersteunen. Deze gezonde ontwikkeling heeft er toe geleid dat ik op zoek ben gegaan naar een andere baan. Ik heb die gevonden bij het Rode Kruis en ga als regio-coördinator Midden-Brabant aan de slag met ingang van 1 december 2018.

Bemesting

Met een beetje pijn in mijn hart neem ik afscheid van de proeftuin en van jullie als partners. Gelukkig wordt er hard gezocht naar een opvolger die een aantal taken van mij overneemt. Zodra die is gevonden, krijgen jullie daar bericht over. Ik heb er alle vertrouwen in dat de proeftuin kan blijven zorgen voor bemesting van nieuwe plantjes: door kennisdeling én ondersteuning van cops/initiatieven. Hierdoor blijft de sociale innovatie in de zorg en ondersteuning voor mensen die leven met dementie doorgaan. Ik dank je voor de fijne samenwerking en hoop je in de nabije toekomst dan ook weer tegen te komen. Weliswaar in een andere rol en vanuit een ander domein, maar wel in dezelfde regio. Veel succes gewenst met alles waar je mee bezig bent!

Elise Boone

blog

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.