Bevlogen man vliegt uit

Niet Harry, niet Harrie, nee: Harri Aarts, voorzitter van Alzheimer Nederlander afdeling Midden-Brabant, vliegt uit. Waar naartoe? Dat weet hij nog niet.

Eerst maar zijn oogoperatie in november en daarna letterlijk en figuurlijk verder zien. Dat hij stil blijft zitten en stopt met denken & doen, is hoogst onwaarschijnlijk. Als bevlogenheid je eerste natuur is, dan lonkt altijd weer een nieuw avontuur.

Bekijk het CV van Harri Aarts op LindedIn voor zijn studie, banen in overheidsland en nevenfuncties als bestuurslid of adviseur. Rode lijn is 'de zorg', vanuit zijn wil om mensen te helpen: "Dat is zo'n vaag, romantisch beeld dat ik altijd heb gehad", zegt Harri over zijn drijfveer. Dit artikel zoomt in op zijn voorzitterschap van de stichting Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Brabant. Hij legde die functie afgelopen 1 oktober op 70-jarige leeftijd neer in verband met zijn gezondheid. "Ik laat een goed draaiende toko achter aan mijn opvolger."

Versterk sociale structuren

De kersverse voorzitter reorganiseerde vanaf februari 2015 zijn afdeling Midden-Brabant met een bestuursformule en kerntaken voor de medewerkers. Dat staat en draait nu al anderhalve jaar goed. Extern ging hij de boer op om de belangen van mensen met dementie een stem te geven. "Jan Lam van het Zorgnetwerk Midden-Brabant heeft voor mij veel deuren geopend. Daardoor kwam ik aan tafel bij het Geriatrisch Netwerk, Ketenzorg Dementie en de Brabantse proeftuin dementie. Dit is wat ik voortdurend onder de aandacht breng: naast een goed medisch model moet het óók gaan over een goed sociaal model voor mensen met dementie. Versterk die sociale structuren en spreek mensen aan op wat ze nog wél kunnen."

Vinger op zere plek

Jan Lam over Harri: "Met zijn enorme kennis van het sociaal domein en als netwerker pur sang weet hij op exact het goeie moment mensen te benaderen, de juiste informatie te geven en mee te krijgen. Zodat hij het geluid van mensen met dementie en hun mantelzorgers zo helder mogelijk kan laten klinken aan al die vergadertafels. Waarbij hij als het moet de vinger op de zere plek kan leggen." Harri knikt en voegt daaraan toe: "Ik heb wel altijd respect voor de ander, ook al zijn we het niet met elkaar eens. Zo ontstaat er ruimte om samen verder te gaan."

Wapenfeiten

De lijst wapenfeiten wat Harri heeft betekend voor het zorglandschap in Midden-Brabant en voor mensen met dementie is lang. Deels abstract, op programma- en projectniveau en deels concreet, op individueel niveau. Van elk een voorbeeld:

Het ROD
"Het VGZ wilde 3 jaar geleden de zorgstructuur veranderen naar de zorgpaden 1 + 2 (dat wil zeggen basisondersteuning respectievelijk specialistische ondersteuning voor mensen met dementie thuis). Daarvoor hebben we een overleg ingericht en een jaar lang gepraat om eruit te komen. Jan Lam en ik hebben toen bedacht om die 'tafel' te handhaven en er onderwerpen op te agenderen die voor alle partijen belangrijk zijn: het Regionaal Overleg Dementie, dat 4 keer per jaar samenkomt. Dit heeft geleid tot een versnelling van de programmering van de 9 regiogemeenten, zoals de ontwikkeling tot Dementievriendelijke gemeente."

Theehuismomenten
"Ik hoorde van het initiatief in Heusden om mensen uit de Turkse gemeenschap voor te lichten over dementie. Het is me gelukt om dit onder de hoede te brengen van de Brabantse proeftuin dementie in het project bouwen aan vertrouwen. Ook al is het daar een beetje een vreemde eend in de bijt, want er is geen sprake van technische innovatie. Mede daardoor hebben de theehuismomenten meer inhoud, exposure en ondersteuning gekregen. Dit initiatief breidt zich nu uit naar Tilburg en hopelijk later ook naar andere gemeenten."

Dansen en zingen
"Mensen met dementie genieten van muziek. Ik sprak daarover met de toenmalige directeur van het Factorium in Tilburg, Boyke Brand: 'Wat kun jij hierin betekenen?' Hij kwam met het idee voor een muziek- en dansvoorstelling, opgevoerd door mensen met dementie. De ambitie was hoog: een theateropvoering. Daartoe zijn 20 mensen met dementie 2 keer per week gaan oefenen bij Amarant. De ambitie bleek te hoog, van een opvoering is het nooit gekomen. Maar ondertussen hebben die mensen wel een half jaar gedanst en gezongen. En het mooie is: dat wordt bij Amarant voorgezet en uitbreid naar De Wever en Thebe. Mede dankzij een schenking specifiek voor dit project van Boyke toen hij met pensioen ging."

Legacy

"Je vraagt naar mijn 'legacy'? Ik laat 2 boodschappen na: er is in dit tijdperk heel veel mogelijk, dat is een ongekende luxe: besef dat en zet het in. Ook in Midden-Brabant: blijf zoeken naar vernieuwing. En: ons leven is eindig. Accepteer dat. De maakbaarheid van het leven en de zorg is beperkt. Geef dat een plaats."

Deze relativerende woorden zijn mooie slotwoorden van Harri’s verhaal. Ook al is er nog zoveel meer te vertellen. Over Harri zijn uitgesproken overtuigingen en bevlogen ideeën voor goede zorg in Midden-Brabant en daarbuiten. Vraag hem er anders zelf naar, want Harri blijft hoe dan ook zichtbaar op het zorgtoneel in onze regio, althans, als hij niet lekker op reisavontuur is met zijn vrouw :-)

interview

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.