Groen & Grijs zet voeding op de agenda

Grootouders en hun kleinkinderen koken woensdag 10 oktober voor onze partners. De maaltijden nuttigen alle deelnemers samen. Dit innovatieve concept Groen & Grijs zet voeding op de agenda.

Groen & Grijs is een vernieuwend concept om oplossingen voor het nuttigen van maaltijden door alleenstaande mensen met dementie boven tafel te krijgen. Tijdens dit kookevent bereiden mensen met dementie samen met hun kleinkinderen een maaltijd. Daarbij zijn partners van de proeftuin aanwezig. Zij ervaren dat er creatieve manieren zijn die bijdragen aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Het letterlijke resultaat, de maaltijden, eten alle aanwezigen daarna lekker op; het figuurlijke resultaat, innovatieve oplossingen, nemen de proeftuinpartners mee naar huis: van de eettafel naar de agenda op de overlegtafel.

steekproef

Student Melissa de Laat heeft zich in opdracht van de Brabantse proeftuin vanuit de cop smakelijk verdiept in het onderwerp 'het nuttigen van maaltijden' door alleenstaande mensen met dementie. Er is vanuit onze proeftuin een (niet-wetenschappelijke) steekproef gehouden onder wijkverpleegkundigen, huisartsen/poh-ers, casemanagers en sociaal werkers/mantelzorgconsulente in respectievelijk Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en Goirle. Daaruit blijkt een vermoeden wáár: bij meer dan een kwart van de ondervraagden speelt er een probleem als het gaat om het nuttigen van maaltijden. Lees het artikel daarover dat eind mei op de proeftuinsite verscheen >
Onze bevindingen sluiten aan op een landelijke ontwikkeling waarover De Monitor medio augustus berichtte: 'Mijn dementerende broer valt kilo's af maar krijgt geen hulp bij eten en drinken' >

Op de agenda

Het doel van de cop smakelijk is om aandacht te vragen voor de weeffout in het stelsel, gemeenten te benaderen om hiervoor aandacht te hebben en mee te kijken naar creatieve oplossingen op kleine schaal. Het idee achter het kookevent Groen & Grijs is zo'n oplossing. De 'Kookclub van ’t Rechte Eind', bestaande uit 12 mannen die wonen in de Grotestraat in Heusden, willen Groen & Grijs als een pilot uitvoeren voor stakeholders met verschillende doelen: ontmoetingen creëren met mensen met dementie, het probleem bespreekbaar maken en laten zien hoe je op kleine schaal een bijdrage kan leveren aan het probleem. Eigenaar Danny van La Cantina stelt zijn etablissement daarvoor gratis beschikbaar.

Groen & Grijs: het concept

concept groen en grijs

nieuws

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.