• home
  • oogst
  • oogst
  • Investeren in innovatie vraagt investering in mankracht

Investeren in innovatie vraagt investering in mankracht

De Wever heeft de capaciteit voor de cop De Geheugenwinkel Tilburg uitgebreid. Claudia van Erven licht toe waarom.

Projectleider Corrie Aarts kan er nu 4 in plaats van 1 uur per week van haar tijd insteken. Claudia van Erven, teammanager Kwaliteit en Innovatie bij De Wever, licht die urenuitbreiding toe in relatie tot het belang van investeren in innovatie.

Er bestaat veel zorgtechnologie voor mensen met dementie. Toch worden nog lang niet alle mogelijkheden benut. Zowel mensen die leven met dementie als zorgprofessionals zijn terughoudend. En niet alle technologie voorziet in een behoefte. De Brabantse proeftuin wil daarin verandering brengen en werkt daarvoor samen met onder meer De Geheugenwinkel Tilburg vanuit de gelijknamige cop geheugenwinkel.

Promotie en bevordering

"De Geheugenwinkel Tilburg is voor De Wever hét voertuig voor promotie en bevordering van nieuwe technische hulpmiddelen voor mensen met dementie. Als we willen investeren in het stimuleren van het gebruik daarvan, dan moeten we daarvoor ook meer capaciteit willen inzetten." Dit sluit aan op de ambitie van de proeftuin: het belang van innovatieve zorgtechnologie hoger op ieders agenda.

Platform

De Geheugenwinkel Tilburg is naast een fysieke plek voor ontmoetingen ook een platform voor advies en experimenten. De Wever wil vanuit het Dementie Ondersteunings- en Trainingscentrum (DOT) de ontwikkeling en het gebruik van technologische hulpmiddelen een boost geven. Welk aspect van een innovatie werkt wel en welk aspect niet? Heeft de doelgroep er behoefte aan, of niet? En wat is ervoor nodig dat mensen die leven met dementie ook daadwerkelijk overgaan tot de aanschaf van een innovatief product?

Voldoende mankracht

Antwoorden op dit soort vragen krijg je door mensen te laten ervaren hoe een innovatie werkt. Door met ze te praten over hun behoeften. Door vaardigheden en kennis over te dragen. De Geheugenwinkel Tilburg is daarvoor dé plek. Die is daarvoor nu qua mankracht voldoende uitgerust.

Het goede voorbeeld

De Brabantse proeftuin dementie is blij met deze ontwikkeling. Projectleider Elise Boone: "De Wever geeft het goede voorbeeld: verder komen met elkaar vraagt om extra beschikbare uren. Innovatie vraagt om investeren!"

inspiratie

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.