Het IK-BEN-boek

Een losbladig boekwerk over belangrijke thema's voor mensen die leven met dementie. Dat is het IK-BEN-boek. Het bevordert onder meer de relatie met naasten en verzorgers.

Het IK-BEN-boek gaat over thema’s die in het leven van de hoofdpersoon ertoe doen. Zoals familie, muzikale voorkeur, religie en hobby’s. Het boekwerk vertelt in woord en beeld wie de mens met de diagnose dementie is aan de hand van achtergronden, waarden en gewoonten. Een paar foto’s en beknopte teksten worden in een heldere vorm gegoten die begrijpelijk is voor mensen met dementie. Het boek is makkelijk uit te breiden en kan tegen een stootje.

Het IK-BEN-boek draagt bij aan:

  • De wederzijdse relatie tussen degene met dementie, naasten en verzorgers.
  • Het welzijn, met momenten van genoegen door herkenning en herinnering. Het is een geheugensteun, goed voor eigenwaarde en laat zien wie men was/is. Er komen verhalen los. Het kan helpen om ook momenten zonder bezoek prettig te beleven en geeft gespreksstof met anderen.
  • Kennis van zorgprofessionals om de mens met dementie beter te leren kennen en aan te spreken over dingen die voor haar of hem van belang zijn of waren.
  • Het delen van herinneringen, voor naasten, voor later.

Presentatie

Wil jij het IK-BEN-boek voor meerdere mensen binnen een zorgcentrum inzetten? Dat kán! Lees over de ervaringen binnen Zorgcentrum Savelberg in Gouda. Of vraag een vrijblijvende presentatie bij jou op locatie aan >

inspiratie

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.