van binnen naar buiten

Lekker buiten zijn en bewegen in de natuur: die mogelijkheid bieden 3 Tilburgse zorginstellingen in de Buitenhof aan ouderen.

Dit is een unieke samenwerking: Thebe, de Wever en de Buitenhof bieden sámen dagopvang aan ouderen met een niet-aangeboren hersenletsel of met dementie. Het beleven van de natuur staat centraal. Het is hier niet de vraag óf we vandaag naar buiten gaan, maar wanneer. Want buiten is beter. De opvang heeft als doel om met de specifiek ingerichte tuinen het langer thuis wonen van deze groep ouderen mogelijk te maken en de taak van mantelzorgers te verlichten.

Onderzoek

De proeftuin onderzoekt binnen de cop van binnen naar buiten of een dagopvang met de insteek 'ruimte in natuur en ruimte voor bewegen' bijdraagt aan het langer hanteerbaar en dragelijk houden van de thuissituatie. Naast het feit dat de invloed van natuur interessant is om te onderzoeken, is de unieke samenwerking tussen de 3 zorginstellingen een perfect uitgangspunt voor deze cop. Zij durven verder te kijken dan hun eigen grenzen en werken in de Buitenhof samen om zo goed mogelijke dagbesteding te verzorgen aan mensen met dementie, ongeacht van welke instelling die mensen komen. We betrekken bij het onderzoek de medewerkers én de klanten.

vruchten van de cop VAN BINNEN NAAR BUITEN

mei 2017: ondersteuning voor gezamenlijke missie/visie/strategie

De Brabantse proeftuin dementie biedt in de cop van binnen naar buiten ondersteuning aan de 3 organisaties van de Buitenhof om te komen tot een gezamenlijke missie, visie en strategie met een strategisch plan van aanpak als resultaat.

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.