Tilburg dementievriendelijk

Tilburg telt rond de 2.700 mensen met een vorm van dementie. Leeftijd is het grootste risico voor het ontwikkelen van dementie: hoe hoger de leeftijd, hoe groter de kans op deze aandoening. Omdat de gemiddelde levensverwachting nog steeds stijgt, neemt ook het aantal mensen met dementie toe. Waarschijnlijk verdubbelt het aantal mensen met dementie in Tilburg de komende twintig jaar.

Een groot deel van de mensen met dementie woont thuis. Of dat mogelijk is, hangt af van het stadium van de ziekte en de draagkracht van de mantelzorger. Dat zijn meestal de partner of de kinderen. Ook de gemeenschap kan veel voor mensen met dementie en hun naasten betekenen. Een dementievriendelijke gemeenschap zorgt ervoor dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Enerzijds door de aandacht voor het omgaan met dementie te vergroten en het taboe rond dementie te doorbreken; anderzijds door het bevorderen van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun familie en mantelzorgers.

Deze cop draait volledig zelfstandig zonder directe ondersteuning van de proeftuin.

Doel cop

Het doel van deze cop is het bevorderen van dementievriendelijke gemeenschappen in Tilburg, die een bijdrage leveren aan:

 • het doorbreken van het taboe rondom dementie;
 • het geven van een stem aan mensen met dementie;
 • het bevorderen van deskundigheid voor (vroeg)signalering van dementie en het omgaan met dementie;
 • het organiseren van ontmoetingen tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers en andere burgers in eigen wijk/dorp of leden van verenigingen;
 • het bevorderen van de actieve participatie van mensen met dementie in de samenleving;
 • het organiseren van respijtmogelijkheden voor mantelzorgers;
 • het bevorderen van de vrijwilligersinzet in de gemeente.

Speerpunten cop

 • inclusieve samenleving in eigen wijk/kern;
 • voorkomen van (toenemende) zorgvraag;
 • stimuleren van technologie (verlichtend en gemakverhogend);
 • kunnen blijven wonen in eigen wijk/kern;
 • permanente inzet op kennisbundeling, -ontwikkeling en -verspreiding;
 • meer 'armen' en 'handen'.

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.