TipTop

Wat de boer niet kent... dat geldt ook voor het gebruik van zorgtechnologische hulpmiddelen. Wil je dat als zorgprofessional stimuleren bij ouderen, dan moet je er zelf wel vertrouwd mee raken. In Tilburgse wijk Reeshof proberen zorgprofessials daarom vanuit het project TipTop zorgtechnologische hulpmiddelen uit.

TipTop staat voor Technologische Innovatieve Producten Toepassen bij Ouderen door Professionals. Het doel van TipTop is het wegnemen van belemmeringen bij professionals én bij kwetsbare ouderen ten aanzien van het gebruik van technologische producten. Hoe ze dat doen? Door allerlei verschillende producten in de praktijk uit te proberen. Daarmee ontwikkelt de professional zijn/haar adviesrol om het gebruik van zorgtechnologische hulpmiddelen bij ouderen te stimuleren.

TWEE MAARS

Kwetsbare oudere mensen - waaronder mensen die leven met dementie - blijven de komende jaren steeds meer in hun eigen huis wonen. Ondersteuning in de vorm van zorgtechnologische producten wordt steeds meer als mogelijkheid gezien. Maar (1): er is veel koudwatervrees om deze hulpmiddelen te gebruiken. Er is behoefte aan een onafhankelijke adviesfunctie van zorgprofessionals naar gebruikers. Zorgprofessionals kunnen een belangrijke rol hebben bij het aanbevelen én aanleren + gebruiken van technologische producten, samen met de patiënt en mantelzorger. Maar (2): zorgprofessionals zélf zijn nog niet thuis in de diverse innovatieve hulpmiddelen. Zolang zij er zelf nog niet vertrouwd mee zijn, zullen ze de producten niet adviseren. Dus is het zaak om ervaring op te doen met de zorgtechnologische hulpmiddelen: zorgprofessionals én ouderen. Dat betekent: samen uitproberen en experimenteren!

Vruchten van TipTop

april 2019

De ervaringen na een half jaar tiptop zijn erg positief. Zowel zorgprofessionals als cliënten worden 'al samen doende' enthousiast over het gebruik van technologische producten. En ondertussen leren de deelnemers aan het project veel van elkaar. Lees maar >

september 2018

Er was in september een voorlichtingsbijeenkomst waar alle producten zijn getoond. De ondernemers gaven een toelichting aan de professionals op hun product, zoals Sensara, Tiny Bots (robotje Tessa), Compaan en Phonak. Ook heeft Manon Peeters in september een onderzoeksopzet gemaakt voor patiënten en professionals.

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.