bouwen aan vertrouwen

Dementie komt veel voor onder Nederlanders met een niet-westerse migrantenafkomst. Zelfs meer dan onder autochtone Nederlanders. De huisarts ziet dat verschil niet terug in zijn spreekkamer.

En dát is een probleem. Want dat betekent dat grote groepen mensen met dementie én hun mantelzorgers het zonder professionele zorg moeten stellen. Daar willen we in de cop bouwen aan vertrouwen wat aan doen. Onder meer met het houden van theehuismomenten. De pilot in Heusden daarmee is succesvol afgerond en gaat sinds april 2018 op eigen kracht verder. De pilot draait nu in de gemeente Tiburg.

'Wat we gek vinden, moeten we omarmen. Dat helpt te vernieuwen.'
(Filosoof Hannah Arendt)

vruchten van de CoP bouwen aan vertrouwen

november 2019: de notaris op bezoek

november 2019: de notaris op bezoek
Het Turks theehuis in Heusden kreeg op 29 november bezoek van een medewerker van een notariskantoor. Dat was interessant. Lees er alles over >

april 2019: Marhaban in Tilburg geslaagd

april 2019: Marhaban in Tilburg geslaagd
Marhaban betekent welkom in het Arabisch. De werkgroep (foto) die deze voorlichtingsbijeenkomst organiseerde in samenwerking met de cop bouwen aan vertrouwen, heette de Marokkaanse gemeenschap in Tilburg welkom op dinsdag 2 april in wijkcentrum de Baselaer in Tilburg. Lees het verslag >

april 2019: diabetes centraal tijdens theehuismoment 7

Diabetes was het onderwerp van theehuismoment 7 in Drunen. Lees wat er aan de orde kwam >

maart 2019: maak kennis met verbinder Dursun Can

Hij kan een belangrijke brug zijn tussen Tilburgers met een niet-westerse migrantenafkomst en bijvoorbeeld zorgprofessionals en ROC-studenten: Dursun Can. Maak kennis >

februari 2019: theehuismoment groot succes

februari 2019: theehuismoment groot succes
Een formule van de combinatie ontbijt, gezelligheid en het geven van informatie blijkt een succesvolle: 35 Turkse vrouwen bezochten het theehuismoment 6 in Heusden. Lees meer >

januari 2019: filmpjes Nederlands ondertiteld

De 2 voorlichtingsfilmpjes over dementie voor Nederlanders met een niet-westerse migrantenafkomst zijn nu ook in het Nederlands ondertiteld beschikbaar. Lees meer >

november 2018: Turks theehuis

november 2018: Turks theehuis
Wat is de rol van de casemanager? Die vraag was het thema van het Turks Theehuis in de moskee in Drunen op 12 november. Lees het verslag >

juli 2018: eerste theehuismoment in Tilburg

juli 2018: eerste theehuismoment in Tilburg
Het eerste theehuismoment in Tilburg was vrijdag 6 juli; eentje voor de Marokkaanse gemeenschap en tegelijkertijd eentje voor de Turkse gemeenschap. Onder het motto 'betrek de familie erbij' ging het over vergeetachtigheid en dementie. Lees meer >

juni 2018: Arabisch en Turks ondertitelde voorlichtingsfilmpjes over dementie

2 SIC-studenten hebben voorlichtingsfilmpjes gemaakt over dementie voor Nederlanders met een niet-westerse migrantenafkomst. Lees meer >

mei 2018: dementie uitgelegd in het Turks

Hoe leg je aan mensen van Turkse afkomst uit wat dementie is? In hun eigen taal! Uitleg over dementie staat nu in het Turks op de proeftuinsite >

april 2018: theehuismoment 5

Geïndiceerde dagopvang voor mensen met dementie. Dat was het thema van het vijfde theehuismoment in de Drunense Moskee in Heusden op 9 april. Lees het verslag daarvan >

maart 2018: artikel in Denkbeeld

Het tijdschrift Denkbeeld publiceerde een interessant artikel over een Turks-Nederlandse dochter die passende zorg zoekt voor haar ouders. Die hebben allebei dementie. Lees het artikel 'Hetzelfde, maar dan anders >

maart 2018: theehuismomenten in 2018

De data voor de 2 theehuismomenten in 2018 zijn bekend: maandagavond 9 april en maandagavond 12 november.

februari 2018: theehuismoment 4

Het vierde theehuismoment binnen de cop bouwen aan vertrouwen was op 19 februari 2018. Consulenten van ZorgSaam Heusden informeerden de Turkse aanwezigen over de mogelijkheden van deze instantie. Lees meer >

januari 2018: pilot in Heusden structureel ingebed

januari 2018: pilot in Heusden structureel ingebed
De pilot in 2016-2017 met de theehuismomenten in Heusden is zo succesvol, dat de gemeente dit initiatief vanuit de cop Bouwen aan vertrouwen structureel inbedt. Lees meer >

januari 2018: leerpunten pilot Heusden theehuis

 • Sleutelfiguren zijn noodzakelijk. Zonder sleutelfiguren wordt de gemeenschap in de gemeente Heusden zeer moeizaam tot niet bereikt, waardoor de opkomst minimaal is en de interventies als niet geslaagd kan worden beschouwd.
 • Zorg dat er bij voorlichtingsbijeenkomsten er gebruik gemaakt wordt van vertalingen zodat ook of juist de oudere mensen die de taal niet spreken bereikt worden.
 • Zorg dat er vertalers zijn om schriftelijk materiaal te vertalen.
 • Zorg dat er voorlichters zijn uit de gemeenschap die enige kennis van dementie, wetgeving etc. hebben, zodat zij een relevante vertaling kunnen maken van een mondelinge presentatie. Alzheimer Nederland kan hier een rol bij spelen.
 • Gebruik van whatsapp-groepen door de sleutelfiguren om mensen uit te nodigen in plaats van oproepen zetten in plaatselijk huis-aan-huisbladen.
 • Vrijwilligers/sleutelfiguren voor het theehuisproject zijn van de leeftijdscategorie 35/45 jaar. Zij zorgen voor hun gezin en/of zijn afhankelijk van een betaalde baan. Zoals voor veel werkeloze vrijwilligers geldt, stoppen ze veelal met het vrijwilligerswerk op het moment dat ze weer werk hebben gevonden. Het is belangrijk om hier bewust van te zijn, want dit is een risico voor de interventie.
 • Het is belangrijk om voor een locatie te kiezen die laagdrempelig en bekend is bij de gemeenschap. In de gemeente Heusden is gekozen voor de moskee. Het voordeel van de moskee is dat daar, tijdens een theehuismomenten, altijd mensen vanuit de gemeenschap aanwezig zijn die spontaan het theehuis bezoeken.
 • De gemeenschap binnen de moskee in de gemeente Heusden vindt het belangrijk om aan tafel te zitten met instanties zoals de gemeente, want dat geeft aanzien en status.
 • Het is belangrijk om een contactpersoon te hebben vanuit de moskee. Houd er rekening mee dat deze contactpersoon informatie moet overleggen met zijn/haar meerderen. Hierdoor neemt afspraken maken meer tijd in beslag.
 • Houd rekening met feestdagen die bij een bepaalde cultuur/gemeenschap horen met de planning van interventies.
 • Het is belangrijk dat er in een kerngroep en werkgroep een vrijwilligersorganisatie vertegenwoordigd is die kennis heeft van het aantrekken en behouden van vrijwilligers/sleutelfiguren. Dit is noodzakelijk omdat de cop bouwen aan vertrouwen valt of staat met sleutelfiguren.
 • Een draaiboek voor de opzet van een theehuis.
 • Een overzicht van de doelgroepen migranten in de gemeenten van de regio Midden-Brabant.

december 2017: aantallen van mensen die leven met dementie

Studenten van het Sociaal Innovatie Centrum Oisterwijk van Fontys (SIC) inventariseerden in de 9 dementievriendelijke Hart van Brabant-gemeenten de aantallen mensen die leven met dementie, waaronder Nederlanders met een niet-westerse migrantenafkomst. Lees deze inventarisatie >

december 2017: Tilburg interesse in bouwen aan vertrouwen

Goed nieuws: de gemeente Tilburg en diverse organisaties hebben interesse getoond in de cop bouwen aan vertrouwen, die in Heusden is begonnen. Lees het artikel >

november 2017: theehuismoment 3

november 2017: theehuismoment 3
Het derde theehuismoment voor de Turkse gemeenschap met als thema 'hulp' was op maandag 13 november. Daar kwamen circa 20 geïnteresseerden op af. Lees het verslag >

mei 2017: onderzoek SIC-studenten gestart

Studenten van het Sociaal Innovatie Centrum Oisterwijk (SIC) van Fontys (SIC) zijn gestart met het onderzoek binnen de 9 dementievriendelijke gemeenten in Hart van Brabant. Doel is om per gemeente te achterhalen welke allochtone gemeenschap het grootst is en hoe deze mensen tegen dementie aankijken. Er zijn 5 onderzoeksvragen geformuleerd. Lees het nieuwsbericht hierover >

februari 2017: Studenten starten binnenkort onderzoek

Er zijn contacten gelegd met het Sociaal InnovatieCentrum Oisterwijk van Fontys (SIC) om te starten met een onderzoek naar dementie binnen de gemeenschappen van Nederlanders met een niet-westerse migrantenafkomst in de 9 dementievriendelijke gemeenten in de regio. Studenten brengen naast de aantallen ook in kaart om welke gemeenschappen het gaat en in hoeverre de mensen op de hoogte zijn over het onderwerp dementie. Het onderzoek begint binnenkort, maar er is nog geen exacte startdatum afgesproken.

begin 2017: pilot in Heusden bouwt voort

Projectleider Chayenna van de Pol, werkzaam bij stichting Schakelring: "De pilot in Heusden draait prima. Onderzoek leerde dat de Turkse gemeenschap het meest behoefte heeft aan ondersteuning als het gaat om dementie. Deze pilot verdiept zich nu. We gaan verder met onderzoek naar de behoeften en inventariseren vraag en aanbod. We doelen op een olievlekwerking richting de andere 8 dementievriendelijke gemeenten in Midden-Brabant. Het NOMB (Netwerk Ouderen Migranten Brabant) leidt de vrijwilligsters op tot voorlichters. Zij hebben ook opgeleide vrijwilligsters in andere gemeentes, zoals in Tilburg, die ze daarbij betrekken. Deze vrijwilligsters hebben een belangrijke rol: zij zijn de ingang naar de verschillende gemeenschappen en daarmee staat of valt deze cop.

De ervaringen die we opdoen in Heusden nemen we mee naar de andere 8 gemeenten, zodat we van elkaar kunnen leren en zeker niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Op dit moment zijn er nog geen concrete conclusies, maar wel bruikbare ervaringen vanuit de pilot in Heusden."

oktober 2016: theehuismomenten

oktober 2016: theehuismomenten
Binnen deze cop zijn er theehuismomenten vanuit de pilot in Heusden. De Turkse gemeenschap uit Drunen hoort in de plaatselijke moskee op een laagdrempelige manier over het onderwerp dementie en wat daarbij komt kijken. De wens daarvoor komt uit de gemeenschap zelf. Het is de eerste stap om de brug tussen deze mensen en de professionals te verkleinen en kennis en ervaringen te delen. Met als één van de doelstellingen dat zij de stap naar de zorg gemakkelijker kunnen zetten.

Theehuismoment 1 was op 24 oktober 2016. Onderwerpen waren onder meer vergeetachtigheid of dementie? Wat is dementie? De vormen, symptomen en risicofactoren van dementie. Waar kun je terecht? Lees het verslag >
Theehuismoment 2 was op 20 maart 2017. Huisarts Margot van den Winkel vertelde over de rol van de huisarts bij het vermoeden van dementie. Lees het verslag >
Theehuismoment 3 is op 8 mei 2017. Dan komt de zorg(verlening) na de diagnose dementie aan de orde.

2016: pilot in Heusden

2016: pilot in Heusden
In de gemeente Heusden zijn getrainde vrijwilligers actief binnen de Turkse gemeenschap. Daar onderzoeken we met een pilot of er genoeg kennis is over dementie binnen de Turkse gemeenschap; hoe we deze mensen eerder onder de aandacht van de huisarts krijgen. En wat er nodig is om eerder een diagnose te kunnen stellen als iemand geheugenproblemen heeft. Daarna: welke behoeften hebben Turkse mensen met dementie en hun mantelzorgers? Sluit het aanbod daarop aan? En wat hebben de vrijwilligers nodig om zich in te kunnen blijven zetten? Kunnen zij helpen de drempels te verlagen, zodat Turkse mensen eerder een beroep doen op reguliere hulp (huisarts, praktijkondersteuner, casemanager dementie)?

'Enjoy the little things in life because one day you`ll look back and realize they were the big things'.

(Kurt Vonnegut)
©2017 Brabantse proeftuin dementie. Alle rechten voorbehouden.